ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เครื่องผลิตออกซิเจน
dot
bulletเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร
bulletเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 8 ลิตร
bulletเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร
dot
เครื่องติดตามสัญญาณชีพ ICU ห้องผ่าตัด
dot
bulletเครื่องติดตามสัญญาณชีพ Patient Moniter
bulletเครื่องติดตามสัญญาณชีพ Vital Signs Monitor
dot
เครื่องวัดความดันพกพา Blood Pressure Monitor
dot
bulletเครื่องวัดความดันโลหิต วัดข้อมือ Automatic Wrist blood Pressure Monitor
bulletเครื่องวัดความดัน วัดต้นแขน Upper Arm blood Pressure Monitor
dot
เครื่องวัดความดันชนิดอื่นๆ
dot
bulletเครื่องวัดความดันโลหิต แบบปรอท/ดิจิตอล ตั้งโต๊ะ
bulletเครื่องวัดความดันโลหิต แบบล้อเลื่อน
bulletเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน
dot
เครื่องจี้ไฟฟ้า SURTRON
dot
bulletเครื่องจี้ไฟฟ้า SURTRON 50D Monopolar กำลัง 50 วัตต์
bulletเครื่องจี้ไฟฟ้า SURTRON 80D Monopolar กำลัง 80 วัตต์
bulletเครื่องจี้ไฟฟ้า SURTRON 80 Monopolar&Bipolar กำลัง 80 วัตต์
bulletเครื่องจี้ไฟฟ้า SURTRON 120 Monopolar&Bipolar กำลัง 120 วัตต์
bulletเครื่องจี้ไฟฟ้า SURTRON 160 Monopolar&Bipolar กำลัง 160 วัตต์
bulletเครื่องจี้ไฟฟ้า SURTRON 200 Monopolar&Bipolar กำลัง 200 วัตต์
dot
เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด
dot
bulletเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว แบบพกพา
bulletเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบตั้งโต๊ะ
dot
เครื่องชั่งน้ำหนัก Weight
dot
bulletพิกัด 120 KG +
bulletพิกัด 130 KG+
bulletพิกัด 136 KG+
bulletพิกัด 150 KG + ( 1 )
bulletพิกัด 150 KG + ( 2 )
bulletพิกัด 160 KG+
dot
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก
dot
bulletแบบสปริง
bulletแบบดิจิตอล
dot
เครื่องดูดเสมหะ Suction
dot
bulletเครื่องดูดเสมหะ Suction Machine
bulletเครื่องดูดเสมหะแบบล้อเลื่อน
dot
เครื่องพ่นละอองยาขยายหลอดลม Nebulizer
dot
bulletเครื่องพ่นละอองยา ขยายหลอดลม Nebulizer
dot
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ECG/EKG
dot
bulletEDAN เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ECG/EKG
dot
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์
dot
bulletเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ EDAN รุ่น SD6
dot
เครื่องวัดอุณหภูมิ / วัดไข้
dot
bulletเครื่องวัดไข้ทางปาก รักแร้
bulletเครื่องวัดไข้ทางหน้าผาก
bulletเครื่องวัดอุณหภูมิทางหู
bulletเครื่องวัดไข้ไม่สัมผัสผิว
dot
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
dot
bulletเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave ขนาด 16/24/40/50 ลิตร
dot
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED
dot
bulletเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED
dot
เครื่องช่วยฟัง Digital hearing aids
dot
bulletเครื่องช่วยฟัง Digital hearing aids
bulletโคมไฟผ่าตัด
dot
ที่นอนลม
dot
bulletที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ
bulletเปลสนาม-เปลฉุกเฉิน
bulletโต๊ะคร่อมเตียง
bulletเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 3 ลิตร
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 

 เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

1. รับประกันสินค้าระยะเวลา 12 เดือน (1 ปี) และรับประกันอะไหล่ อุปกรณ์เสริมระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า (อ้างอิงตามบิลใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี) และการในส่งซ่อมสินค้า สินค้าจะต้องถึงบริษัทก่อนหมดอายุประกันสินค้าเท่านั้น

2. การรับประกันสินค้าจะเป็นการซ่อมแซมอาการชำรุด ผิดปกติเท่านั้น ไม่มีเปลี่ยนเครื่องใหม่

3. บริการซ่อมฟรีทั้งค่าบริการ และค่าอะไหล่ ในระยะเวลาการรับประกัน 1 ปีแรก เมื่อลูกค้านำเครื่องไปยังศูนย์บริการของทางบริษัทฯ โดยตรง หรือจัดส่งมาทางบริษัทโดยตรง กรณี Service onsite (ออกไปซ่อมนอกสถานที่/หน้างาน)  จะมีค่าใช้จ่าย(ค่าเดินทาง)ตามระยะทางของสถานที่นั้นๆ (สถานที่ต้องอยู่ในพื้นที่พร้อมบริการด้วย)

4. หลักฐานการซื้อขายสินค้า บิลใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ถือเป็นหลักฐานสำคัญในการขอใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้า 

ควรเก็บไว้ตลอดอายุการใช้งานเพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อ

5. ในกรณีที่หลักฐานการซื้อขายสินค้า บิลใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี  สูญหาย ทางร้านจะนำหมายเลขเครื่องมาค้นหา

ในระบบและจะยึดจากวันที่ ที่ปรากฏในระบบ เพื่อจะพิจารณาเงื่อนไขการรับประกันสินค้าต่อไป

6. ตัวเครื่อง อะไหล่ทุกชิ้น ภายในและภายนอกเครื่อง ต้องอยู่ในสภาพปกติไม่มีการถอดและเปลี่ยนตำแหน่ง จึงจะอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของทางบริษัทฯ “หากมีการถอดหรือเปลี่ยนตำแหน่ง” ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าทันที

7. รับประกันสินค้า ในกรณีที่อาการชำรุด ผิดปกติ โดยการใช้งานถูกต้องตามคู่มือ หรือสืบเนื่องมาจากความผิดพลาด

จากการผลิตเท่านั้น

8. เงื่อนไขการรับประกันสินค้า มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท สยามเมดดิคอล อินเตอร์เทรด จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท สยามเมดดิคอล อินเตอร์เทรด จำกัด เท่านั้น

9. การรับประกันสินค้า ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลที่สาม โดยจะมีผลเพียงกับผู้สั่งซื้อซึ่งเป็นผู้ที่สั่งอุปกรณ์โดยตรงจากบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของบริษัทเท่านั้น ยกเว้นว่าบริษัทเห็นชอบและได้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าต้องแสดงใบรับประกันที่มีผลบังคับใช้อยู่ส่งให้ทางบริษัทรับทราบทุกครั้งที่ต้องการให้บริษัทซ่อมแซม

10. บริษัท สยามเมดดิคอล อินเตอร์เทรด จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการรับประกันสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขนอกเหนือการรับประกัน

1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การแตกหัก การใช้งานที่ผิดวิธี การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงตัวเครื่อง หรืออะไหล่ หรือความประมาทเลินเล่อ

2. อาการเสียและความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุแปลกปลอมตกค้าง ของเหลว ความชื้น ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือใช้แรงดันไฟฟ้าผิดประเภท

3. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม รอยขูดขีด รอยเปรอะเปื้อน ความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว, ส่วนประกอบภายนอกและภัยจากสัตว์หรือแมลงทำให้เกิดความเสียหาย

4. ส่วนประกอบใดๆ ซึ่งถูกเปลี่ยน ซ่อม หรือแก้ไข โดยพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานจาก บริษัท สยามเมดดิคอล อินเตอร์เทรด จำกัด

5. อะไหล่ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน แบตเตอรี่, ล้อยาง ฯลฯ

 

ติดต่อเรา 

📞 061-549-2635 เซลล์ศร

📞 062-424-9614 เซลล์เจน

📞 086-296-4466 เซลล์ญา

📞 092-249-3245 ช่างก๊อต
 

ติดต่อสอบถาม "กดที่รูป 👇 นะคะ "

หรือ @siammedical (มี @ นำหน้าด้วยนะคะ)

แจ้งคุณลูกค้าทุกท่าน ทางบริษัทมีไลน์ติดต่อไลน์เดียวเท่านั้น!!

    

บริษัท สยามเมดดิคอล อินเตอร์เทรด จำกัด

วัชรพล : 19/129 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ ซอยวัชรพล 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

พิกัดร้าน สาขาวัชรพล กทม. : https://goo.gl/maps/HbRj65etQ9qJ8cJD7

 หาดใหญ่ : 178/24  ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

พิกัดร้าน สาขาหาดใหญ่ สงขลา : https://goo.gl/maps/nkWtc5bnwnEbhCVE9

 

 


 บริษัท สยามเมดดิคอล อินเตอร์เทรด จำกัด จำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์